")
حضرت آیت الله العظمی سید محمد سعید طباطبائی حکیم کا مرجع عالیقدر تشیع حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی (ره) کی رحلت کے موقع پر تعزیتی پیغام
رحلت کے ایام