")
آیت الله هاشمی رفسنجانی کی ملاقات
آیت الله هاشمی رفسنجانی