")
حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) کی تشییع و تدفین کا پروگرام
آیت الله هاشمی رفسنجانی