")
Müfit Okulu

TARİHÇE

Müfit Okulu yaklaşık 40 yıllık geçmişe sahiptir. Yani Emir'el Müminin Mektebi’nin hayır müessesesi bölümü, Ayetullah Erdebili öncülüğünde, dini kültürü yayma hedefiyle yeni bir okul kurmak ile işe başladı.

Bu okul 1351 Şemsi yılı(Miladi 1972) tarihinde İnkılap Meydanı civarında ortaokul olarak hizmete başladı.

Bir müddet sonra Lise düzeyinde Zencan Caddesine taşınarak orda hizmet vermeye başladı.

Bu hizmetten 20 yıl sonra Müfit ortaokulu ve lisesinin ikinci şubesi  1992-1997 yıllarında, Tahran'ın Kıbtariye bölgesi Kave Bulvarı'nda tesis edildi.

Müfit Lisesinin üçüncü şubesi  Beşeri Bilimler bölümüne Matematik ve Fizik bölümünde ilave edilerek, 2004 yılında Venek Meydanı’nda hizmet vermeye başladı.

İhtiyaçtan dolayı okul öncesi hazırlık ve ilköğretim okulu, 2009 miladi yılında Şeriati Caddesinde eğitime başlamış oldu.

2011-2012 eğitim ve  öğretim yılında erkeklere ait iki okul birimi, birisi Tahran'ın  2.bölgesinde, diğeri de Kum kentinde hizmet vermeye başladı.

Aynı zamanda kız kompleksi de bu yılda tahsis edilmiş oldu.

Halı hazırda Müfit  eğitim ve öğretim kompleksi 3 okul öncesi hazırlık, 1 ilkokul, 2 ortaokul, 3 erkeklere ait lise ve bir kız kompleksi mevcudiyeti ile sizin çocuklarınıza hizmet vermektedir.

 

MÜFİT MÜESSESESİ BANİSİ AYETULLAH MUSEVİ ERDEBİLİ'NİN DİLİNDEN MÜFİT OKULU VE

MÜFİT OKULLARININ KURULUŞ AMACI

“Tağut Şah döneminde Kum kentinde idik. Şu kanaate vardık ki dini havzalar her gün biraz daha topluma yakın olmalıdır ve kabuğunu kırmalıdır. Ve bu sonuca vardık ki dini tebliğ, geleneksel   prensiplerin dışına çıkmalıdır. Tahran Nusret Caddesinde  inşaat halinde  bir cami  vardı, biz orda çalışmalara başladık. Dediğimiz hedefe ulaşabilmemiz için bizde bir üniversite yapma düşüncesi hasıl oldu. Daha sonra  anladık ki bu işe temelden başlamalıyız, dolayısıyla  ilköğretimden başlamaya karar verdik. “

“Sn.Ruzbe'ye gittik(Allah rahmet eylesin ), onunla istişare ettik, kendilerini bize fikren yardımcı oldular.  Tahran Üniversitesi yakınlarında bizim bir binamız vardı. Sn.Ruzbe orayı gelip gördüler. Biz o binayı Müfit Okulu yaptık. O binayı Müfit Okulu yaptığımızda sıkıntılarımız ve çok az da paramız vardı.  Bazen kendim orada işçilere beraber çalışıyordum. Dostlarım da camiden çıktıkları zaman bize yardım etmek için onlar da bizimle beraber çalışıyorlardı.”

 

MÜFİT OKULLARININ YÖNETİM PRENSİBİ

Müfit okulları kendine özgü bir prensip ile yönetilmektedir. Başladığımız ilk günden beri düşüncem, orada dürüst insanların tahsil etmesi idi. Orada müdürün, öğretmenlerin ve hatta işçilerin dahi doğru ve dürüst insanlardan olmasıydı.  Bu amaç doğrultusunda, Allah bir grup iyi insanları bizim yardımımıza gönderdi,  onlar bu okulda zahmet çektiler . Allah'a hamdolsun, şimdi bu okulun kaç bin mezunu vardır.

Bunlar çoğunlukla bulundukları yerlerde, kendi dallarında yetişmiş, hizmet eden mümin insanlardır.

Eğer kıyamet günü Allah bana sorsa, sana bu kadar verdim, imkanlar verdim ne yaptın?  Ben ne kadar düşünüyorum elim yine de boştur.  Bu konuda sadece bana ümit veren Müfit okulları ve Müfit Üniversitesi'dir.

 

MÜFİT İSMİNİN BU OKULARA VERİLMESİ SEBEBİ

Merhum Şeyh Müfit kendi zamanında "ibn'ul Muallim" (yani öğretmenin oğlu) diye tanınır ve çağrılıyordu. Şeyh Müfit, Şia toplumu arasında kelam ilmi üzerinde çok emek koymuş derin bir bilgiye sahipti.

Merhum Müfit vefat ettiğinde; halk, "Allah Ibn'ul Muallim sebebiyle bizi kurtuluşa erdirdi." dedi.

Şeyh Müfit, bizim zamanda kim olduğu pek tanınmıyordu. Ben iç dünyamda bu kararı aldım, her ne kadar öğretim dalında müessese yapsam adını Müfit koyacağım. Müfit isimide bu muasebetten dolayı Müfit oldu.