")
Müfit Üniversitesi

Müfit Beşeri Bilimler Üniversitesi bir öğretim araştırma müessesesi olmasının yanında, hali hazırda dini havzalar ve üniversitelerin gelişmiş merkezlerinden birisidir. Bu bereketli müessese 1368 Şemsi yılı ve 1409 Kameri yılı Kum kentinde en büyük islami havzası yanıbaşında yapılmıştır. Onun banisi Ayetullah el-Uzma Seyyid Abdulkerim Musevi Erdebili'dir.(Allah onun ömrünü uzun eylesin).

Kendisi halkın derdini yakından bilen uzak  görüşlü taklit merciidir. Bu ismi büyük alim, fakih, mütekellim bir  Şii alimi olan Şeyh Müfit'in isminden ilham alınarak koyulmuştur. Bu büyük alim islam medeniyetinin açtığı hicri 4.asırda yaşamıştır.