Açıklamalar
Bir zamanlar Medine'de kıtlık oldu, mağazalar boşaldı ve fiyatlar yükseldi. Bu durumda İmam kendi çalışanı olan Mutab'dan sordu: "Çarşı pazarın durumu nasıldır?" Mutab arzetti: "Ey peygamber evladı! Çarşı pazarın durumu iç açıcı değil." İmam tekrar sordu: "Bizim evin durumu nasıl?" Mutab arzetti: "Şükürler ...
Konunun devamı
İslam toplumunda alışveriş nasıl yapılacağına dair İmam Caferi Sadık'tan(a.s) bir çok hadis gelmiştir. Onların bir tanesinde şöyle buyuruyor: "Müslüman bir şahıs sattığı maldan fazla değil münasip bir kar etmelidir." İmamın sözünden şu anlaşılmaktadır ki, kazanç ve kar az ve mülahazalı olmalıdır. İmamın (a.s) bakış açısı ...
Konunun devamı
Sana tavsiyem şudur : "Müslümanları kendin için akraba bilesin. Şöyle ki onların yaşlılarını kendi baban, küçüklerini  evlat ve seninle yaşıt olanları da kardeş göresin. Böyle gördüğün takdirde onlara zulmetmeyi ve onların haysiyetiyile oynamayı ister misin? Şunu bil ki! Onların yanında en değerli şahıs, insanlara en faydalı ...
Konunun devamı
İmam Ali (a.s) doğru olmayı ve doğru konuşmayı bir yüce ilahi ve insani değer olarak benimsemişti. Bunu  sadece kendisi ve ailesi için bir ilke edinmeyip belki  İmam'ın siyasi hayatında dahi ilkesi olmuştu. Buna binaen o, siyaset ve doğruluğu kendisinde en iyi şekilde birleştirerek pratiğe döken örnek bir insandır. Bunun karşısında Muaviye ve benzerleri; yalan, ...
Konunun devamı
İmam Ali (a.s) tüm baskılar karşısında asla eğilmedi. Hatta kendi yönetimi zamanında var olan bazı şahıslar tarafından gelen baskılar karşısında asla yılmayıp kararlılığından vazgeçmedi. Hatta dünyadaki insanlar el ele verselerdi onu bir iğnenin ucu kadar kararlılığından geri adım attıranazlardı.
Konunun devamı
İmam Ali (a.s) her ne kadar, bir taraftan mazlumların ve ezilmişlerin yanında olup, onun yönetiminde yoksul ve mazlum var olduğu sürece gözüne rahat bir uyku girmese de, diğer bir taraftan düşmanlar karşısında asla korkmamıştır. İmam sözlerinin birisinde şöyle buyuruyor: "Yemin olsun Allah'a  eğer savaş meydanında düşmanla karşılaşsam ve onlar ...
Konunun devamı
İmam Ali(a.s) özgür bir insan. Özgürlüğü, hakkı ve doğruluğu seven bir şahsiyetti. İşlerini ileriyi düşünerek ve adalet üzerine yapardı. Bir gün ağabeyi Akil, İmama gelerek geçim sıkıntısından dolayı şikayette bulundu ve dedi:  “Bana devlet hazinesinden verdiğin pay yeterli gelmemektedir. Senden isteğim sıkıntılarımı gidermem ...
Konunun devamı
Biz söylem, amel, düşünce ve niyetde doğru olmakla mükellefiz.  Böylece doğruluk kavramı tedricen toplum arasında hak ettiği yere gelmelidir. Dolayısıyla bir takım riya gibi günahlar ortadan kalkmalıdır. Çünkü, dürüst insan riya yapmaz, iki yüzlü olmaz.  Esasen riyanın temeli, yalan ve nifak üzerine kurulmuştur. Buna ...
Konunun devamı
Peygamber (s.a.a) buyurmuştur :"Hiç bir torpil, kefalet ve yemin kanunların uygulanmasına mani olamaz. aynı şekilde , kanunların yürürlüğe girmesini geciktiremez. Bazı rivayetlerde şöyle gelmiştir.  İslamın ilk dönemlerinde  bir kadın hırsızlık yapar . onun Kabilesi hz. Peygamber'in huzuruna varır ve şöyle derler : Ey Allah Resulü! Biz ...
Konunun devamı
Peygamber(s.a.a)'in  vefatından sonra, o hazretinde öngördüğü gibi , İslam toplumu inişe geçti. Öyle ki  İmam Ali(a.s) evinde oturmaya mecbur bırakıldı.  Evinde oturmasına rağmen saldırıya uğradı. Peygamber(s.a.a )'in kızı  onu korudu. Bu koruma esnasında darbe aldı. Zehra(s.a)'nın aldığı bu darbe tarih boyunca sevenlerinin ...
Konunun devamı