")
İkinci ilmi oturum(üçüncü toplantı) Hüccet'ül İslam vel Müslimin Dr.Rahim Nobehat tarafından yapıldı.
İlmi toplantılar