")
Kum halkının farklı kesimleirnden Ayetullah Erdebili ile görüşmesi.
1389 Şemsi yılına ait görüşmeler