")
Tebriz halkından bir grubun Ayetullah Erdebili ile görüşmesi.
1389 Şemsi yılına ait görüşmeler