")
Uzlaşı Kültürü Gazetesi personelinin, Ayetullah Musevi Erdebili ile görüşmesi.
1390 Şemsi yılına ait görüşmeler