")
Yezd ve Erdebil'den gelen bir grup öğrencinin, Ayetullah Erdebili ile görüşmesi.
1390 Şemsi yılına ait görüşmeler