")
Dini liderin Hürmüz ili temsilcisi Ayetullah Neim Abadi,taziyelerini iletmek için Ayetullah el-Uzma Erdebili'nin (r.h.) bürosuna geldi.
Vefat günleri