")
Hz.Peygamberin(s.a.a) vefatı ve İmam Hasan'ın (a.s) şehadeti münasebetiyle bir matem merasimi düzenlendi.
Merasimler