")
Dini İlimler medreseleri yönetim kurulu üyesi, Ayetullah Erdebili Hüseyniyesine gelerek taziyelerini iletti.
Vefat günleri