")
Yüce Rehberlik makamı bürosu başkanı Hüccet'ül İslam vel-müslimin Melika, Ayetullah Erdebili Hüseyniyesine gelenek taziyelerini bildirdi.
Vefat günleri