")
Ayetullah Erdenili'nin 21.03.1986 tarihli, İslam Ekonomisi seminerinde konuşması.
Resimler