")
Ayetullah Erdebili'ninde iştirak ettiği uzmanlar Meclisi, bir toplantı yaptı.
Resimler