")
Emir-el Müminin Okulu Dernek yönetim kurulunun Ayetullah ile görüşmesi.
1395 Şemsi yılına ait görüşmeler