")
دانشگاه علوم انساني مفيد

دانشگاه علوم انساني مفيد يك مؤسسه تحقيقاتي - آموزشي و يكي از جديدترين مراكز حوزوي دانشگاهي است كه با همين رويكرد مبارك، در سال  1368هجري خورشيدي( 1409هجري قمري) در شهر مقدّس قم، در جوار يكي از بزرگترين حوزه‏ هاي علوم اسلامي بنيانگذاري شده است. مؤسس آن، حضرت آيت اللَّه العظمي حاج سيّد عبدالكريم موسوي اردبيلي (مدظله‏ العالي) خود مرجعي روشن بين، دردآشنا، آينده نگر است و نام دانشگاه الهام گرفته از عالم، فقيه و متكلّم بزرگ شيعي شيخ مفيد، از نوگرايان و فرهيختگان سده چهارم هجري يعني قرن شكوفايي تمدن اسلامي است.