")
بزرگداشت اولین سالگرد ارتحال حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی (ره) توسط انجمن اسلامی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی
سالگرد ارتحال