")
اطلاعیه مجلس بزرگداشت سالروز ارتحال حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی (ره) در کانون توحید تهران، پنجشنبه نهم آذر نود و شش
سالگرد ارتحال