")
مصاحبه با حجت الاسلام ابراهیمی (عضو هیأت علمی دانشگاه مفید) در مورد حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی (ره)
شفقنا
حجت الاسلام ابراهیمی: آیت الله موسوی اردبیلی همواره به تقویت بیشتر نظام می اندیشید