")
همایش بزرگداشت ارتحال مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی (ره)
سالگرد ارتحال