")
اولین سالگرد رحلت حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی (ره) در آلمان
سالگرد ارتحال