")
مراسم ختم آیت الله رفیع ناصری
دیدارهای سال 1390