")
دیدار آقای لیالی، رئيس سازمان حج و زيارت
دیدارهای سال 1390