")
مراسم بزرگداشت ارتحال ملکوتی حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی (ره) در دانشگاه مفید
ایام ارتحال