")
قدردانی آیت الله العظمی نوری همدانی از ساماندهی دفاتر و شکستن مهر آیت الله العظمی موسوی اردبیلی (ره)
ایام ارتحال