")
مجلس بزرگداشت ارتحال حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی (ره) در دفتر اراک معظم له
ایام ارتحال