")
پیام تسلیت سفارت جمهوری فدرال آلمان ـ تهران، خانم ماریان شوگراف کاردار موقت سفارت آلمان
ایام ارتحال