")
مراسم بزرگداشت ارتحال آیت الله العظمی موسوی اردبیلی (ره) از طرف اتحادیه علمای جعفری در مسجد زینبیه در شهر استانبول ترکیه
ایام ارتحال