")
مجلس بزرگداشت ارتحال حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی (ره) در دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی در شهر قم
ایام ارتحال