")
حضور مراجع عظام، علما و شخصیت های برجسته در مراسم رحلت حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی (ره)
ایام ارتحال