")
محفل انس با قرآن
سید علی موسوی اردبیلی
ادامه تفسیر سوره مبارکه فاطر در ماه مبارک رمضان 1440 توسط استاد حاج سید علی موسوی اردبیلی