")
حضور دكتر سقائيان‌نژاد شهردار محترم قم در حسینیه حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی (ره) جهت ابراز همدردی و تسلیت
ایام ارتحال