")
سخنرانی در جمع مهمانان خارجی دهه فجر 16-11-1363
تصاویر