")
مصاحبه حجت الاسلام مسیح مهاجری سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی با آيت الله موسوی اردبيلی 23-12-86
تصاویر