")
حضور وزیر ارشاد در حسینیه مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی (ره) جهت ابراز همدردی و تسلیت
ایام ارتحال