")
مراسم چهلمین روز رحلت آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (ره) در حسینیه جماران
اربعین رحلت