")
جلسه سران سه قوه، آیت الله موسوی اردبیلی (رئیس قوه قضائیه)، آیت الله خامنه‌ای (رئیس جمهور)، آیت الله هاشمی رفسنجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی)، آقای میر حسین موسوی (نخست وزیر) -10-5-66
تصاویر