")
دیدار ریاست مرکز اسلامی اهل بیت (علیهم السلام) هلند و جوانان شیعه ترک تبار هلندی
دیدارهای سال 1395