")
نماز جمعه تهران به امامت حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی
نماز جمعه