")
ایام اربعین حسینی و مقارن با دومین سالگرد ارتحال مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید عبدالکریم موسوی اردبیلی(قدس سره)
مناسبت ها