")
دیدار آیت الله العظمی موسوی اردبیلی با مسئولین حج (سالهای 92 و 94)
دیدارها