")
ديدار انجمن محققان و مدرسان اصفهان با حضرت آيت الله العظمی موسوی اردبيلی (مدظله العالی)
دیدارهای سال 1395