")
حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی کی طرف مرجع عالیقدر شیعیان حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی (ره) کی رحلت پر تعزیتی پیغام
تصاویر