")
حضرت آیت الله العظمی سید محمد سعید طباطبایی حکیم کی جانب سے مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی (ه) کی رحلت پر تعزیتی پیغام
تصاویر