")
Müfit Okulu

TARİHÇE

Müfit Okulu yaklaşık 40 yıllık geçmişe sahiptir. Yani Emir'el Müminin Mektebi’nin hayır müessesesi bölümü, Ayetullah Erdebili öncülüğünde, dini kültürü yayma hedefiyle yeni bir okul kurmak ile işe başladı.

Bu okul 1351 Şemsi yılı(Miladi 1972) tarihinde İnkılap Meydanı civarında ortaokul olarak hizmete başladı.

Bir müddet sonra Lise düzeyinde Zencan Caddesine taşınarak orda hizmet vermeye başladı.

Bu hizmetten 20 yıl sonra Müfit ortaokulu ve lisesinin ikinci şubesi  1992-1997 yıllarında, Tahran'ın Kıbtariye bölgesi Kave Bulvarı'nda tesis edildi.

Müfit Lisesinin üçüncü şubesi  Beşeri Bilimler bölümüne Matematik ve Fizik bölümünde ilave edilerek, 2004 yılında Venek Meydanı’nda hizmet vermeye başladı.

İhtiyaçtan dolayı okul öncesi hazırlık ve ilköğretim okulu, 2009 miladi yılında Şeriati Caddesinde eğitime başlamış oldu.

2011-2012 eğitim ve  öğretim yılında erkeklere ait iki okul birimi, birisi Tahran'ın  2.bölgesinde, diğeri de Kum kentinde hizmet vermeye başladı.

Aynı zamanda kız kompleksi de bu yılda tahsis edilmiş oldu.

Halı hazırda Müfit  eğitim ve öğretim kompleksi 3 okul öncesi hazırlık, 1 ilkokul, 2 ortaokul, 3 erkeklere ait lise ve bir kız kompleksi mevcudiyeti ile sizin çocuklarınıza hizmet vermektedir.

 

MÜFİT MÜESSESESİ BANİSİ AYETULLAH MUSEVİ ERDEBİLİ'NİN DİLİNDEN MÜFİT OKULU VE

MÜFİT OKULLARININ KURULUŞ AMACI

“Tağut Şah döneminde Kum kentinde idik. Şu kanaate vardık ki dini havzalar her gün biraz daha topluma yakın olmalıdır ve kabuğunu kırmalıdır. Ve bu sonuca vardık ki dini tebliğ, geleneksel   prensiplerin dışına çıkmalıdır. Tahran Nusret Caddesinde  inşaat halinde  bir cami  vardı, biz orda çalışmalara başladık. Dediğimiz hedefe ulaşabilmemiz için bizde bir üniversite yapma düşüncesi hasıl oldu. Daha sonra  anladık ki bu işe temelden başlamalıyız, dolayısıyla  ilköğretimden başlamaya karar verdik. “

“Sn.Ruzbe'ye gittik(Allah rahmet eylesin ), onunla istişare ettik, kendilerini bize fikren yardımcı oldular.  Tahran Üniversitesi yakınlarında bizim bir binamız vardı. Sn.Ruzbe orayı gelip gördüler. Biz o binayı Müfit Okulu yaptık. O binayı Müfit Okulu yaptığımızda sıkıntılarımız ve çok az da paramız vardı.  Bazen kendim orada işçilere beraber çalışıyordum. Dostlarım da camiden çıktıkları zaman bize yardım etmek için onlar da bizimle beraber çalışıyorlardı.”