")
İslam Hükümetinin Kanunları, Boyutları ve Kriterleri
İslam Hükümetinin Kanunları

İslam hükümetinin kanunları, boyutları ve kıstasları nedir? diye bir soru akla gelebilir. Acaba bu kıstaslar, boyutlar ve kanunlar muayyen ve belli midirler?

Cevaben diyoruz ki: Bu kanunlar, boyutlar ve kıstaslar tam olarak bir kitap ve mecmuada toplanmamış ise de İslam kültürü oldukça zengin bir araştırma ve tahkik kaynakları mecmuasına sahiptir. İslam’ın ahkâm ve kanunlarının istinbat metotlarını bilen herkes İslam’ın görüşlerini tanıma kaynaklarına müracaat ederek her sorunun cevabını net bir şekilde bulabilir.

İslam’ın, valilerin, memurların, danışmanların seçimi, azınlık hakları, devlet idarelerinin yolsuzluklardan temizlenmesi gibi konular için belli kıstasları vardır. Kısaca söyleyecek olursak İslam, hükümetin kurulması için gerekli olan her şeyin hükmünü beyan etmiştir…

Müminlerin Emiri Hazreti Ali (a.s) Maliki Eşter’e yazdığı meşhur mektubunda şöyle buyuruyor: “Ey Malik! Senin en iyi azığın ve birikimin, salih amel olmalıdır! Nefsani arzularına hâkim ol ve sana haram olan şeylerde nefsine karşı cimri davran!”

Nefis hakkında cimri olmak, İslam kültüründe oldukça ince ve zarif bir tabirdir; yani insan, kendisi hakkında eli açık olmamalıdır, gönlünün istediği her şeyi yapmamalı; aksine nefsani isteklerine karşı cimri bir insan gibi davranmalıdır.

“Ey Malik! İhtiyarın kendi elinde olmalıdır, heva ve hevesinin elinde değil. Vezir ve hâkim olmak seni gururlandırmasın. Allah’ın kullarına karşı sevgi, merhamet, lütuf ve tevazuyla davranmalısın. Sakın halka yırtıcı hayvanlar gibi davranma!”

Bunlar, İslam hükümetinde valinin seçim kriterleridir. Buna göre bir İslami düzende, cumhurbaşkanı, bakan, milletvekili veya genel müdür seçmek istediğimiz zaman, milliyet, yaş, hizmet geçmişi gibi şartlar yanında, bu şartları da göz önüne almamız gerekmektedir.

Müminlerin Emiri Hazreti Ali (a.s) şöyle buyuruyor: “Yardımcı, danışman ve yerine vekil seçtiğinde sakın genç, korkak, açgözlü, cimri ve ayıp arayan birini seçme!