")
Olayların İdrakinde İnsaf
Olayların İdrakinde İnsaf

Bazıları kişiler, olayların idrakinde onların olumlu yönlerini gömüyorlar; aksine sadece onların olumsuz yönlerini görüp zaaf noktalarına odaklanarak ezici eleştirilerde bulunurlar. Diğer bir grup, her şeyin sadece olumlu yönlerini görürler ve bir olayın olumlu yönlerini öne çıkararak, onu mutlak doğru haline getirirler.

Bu iki idrak ve tanımlama metodunun hiçbiri, insanı gerçeklere ulaştırıp ona hakikatleri göstermez. Bu iki metodun her ikisi de tahkik ve araştırma arenasındaki gerekli olan insaftan oldukça uzaktır. İnsaflı bir araştırmada insan, mutlaka kuvvet ve zaaf noktalarını, güzeli ve çirkini, hakkı ve batılı bir arada görmeli ki gerçekleri olduğu gibi derk edip görebilsin. İnsan sadece bu durumda yaşam programını basiret ve hakikat esasına göre düzenleyebilir.